ติดต่อเรา

ติดต่อ :

  • ภาควิชารัฐศาสตร์และประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  • โทรศัพท์ : 02 – 9428579 โทรสาร : 02 – 9428579
  • Facebook Fanpage : www.facebook.com/PolKU.Journal Email : politicalsci.review@gmail.com
  • Website : psreview.soc.ku.ac.th

 

แผนที่ :

 

ส่งข้อความถึงกองบรรณาธิการวารสาร

ชื่อ-สกุล*
E-mail:
เรื่อง
ข้อความ